Nazwa firmy STOWARZYSZENIE LEKKOATLETYKI I SPORTU JUST TEAM
Adres posiadacza rachunku UL. DOLINY MIĘTUSIEJ 27/21 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Numer rachunku 42 1050 1070 1000 0090 3097 6097
Typ rachunku Rachunek ING Direct Business w PLN
Zamknij Menu