PREZES – Leszek Justyniak

WICEPREZES – Judyta Zamojska

SKARBNIK – Magdalena Baścik

SEKRETARZ – Joanna Justyniak

CZŁONEK ZARZĄDU – Zbigniew Kołodziejczyk

Zamknij Menu