Zmiana w składzie zarządu

17 kwietnia 2018 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Just Team.

Na zebraniu tym dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu z powodu: *rezygnacji dotychczasowego Prezesa Pana Miłosza Płacheckiego z członkostwa i pracy na rzecz Stowarzyszenia *prośby Pani Bożeny Bryzek o zwolnienie z funkcji V-ce Prezesa z powodów osobistych.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano:

*Pana Leszka Justyniaka na Prezesa Zarządu;

*Panią Judytę Zamojską na V-ce Prezesa zarządu

Wniesiono też kilka zmian w zapisach statutowych Stowarzyszenia, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie Stowarzyszenia. Nowy Statut zostanie umieszczony na stronie po zatwierdzeniu w Urzędzie Miasta.

Zamknij Menu